Kontakt

Aby wziąć udział w konkursie PRAVDA THE TRUE CHALLENGE edycja 2022r wyślij swoje zgłoszenie w terminie 1.01.2022r do 31.1.2022r.
ZGŁOSZENIA PRZESŁANE PRZED 01.01.2022r NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

PRAVDA S.A.

ul. Międzyrzecka 152
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33/827 22 60
fax 33/827 22 69
email: sekretariat@pravda.com.pl
info@pravda.com.pl